Jersieby.dk

Om livet og aktiviteterne i Jersie Landsby

Jersie Landsby

Jersie Bystævne, 2021

Tirsdag den 21. september kl. 18.00 holder vi bystævne i Jersie Forsamlingshus.

Vi starter med at spise en lækker Cajunkylling med Louisiana dirty rice og derefter er der kage med creme fraiche 100,00 kr. pr. person.

Kl. 19.30 Bystævne med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Oldermanden aflægger beretning
  3. Skatmesteren aflægger regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bylaug
  7. Valg af 2. suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad punkt 4, ”Indkomne forslag”.
Ifølge § 11. i vedtægterne: Forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, skal afleveres til et medlem af landsbylauget senest syv dage inden Bystævnet.

Ad punkt 6, ”Valg af bylaug”.
Følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Charlotte Jørgensen, Thomas Krogh, Niels K Nielsen, alle ønsker genvalg. Bill Honoré udtræder af Bylauget p. gr. a. flytning, 1. suppleant Majbritt Lindkvist Pedersen indtræder i Bylauget.

Vi opfordrer alle med en interesse i at gøre en forskel for trivslen i Jersie til at stille op til bylaugsvalget.

Invitaionen: Bystævne_2021_09_21

Tilmelding til spisning til Charlotte på charlotte.jersie@gmail.com eller 21296947