Jersieby.dk

Om livet og aktiviteterne i Jersie Landsby

Jersie Landsby

Fastelavn i Jersie Søndag 3. Marts 2019

Den 3. marts er det fastelavn.

Det fejrer vi som sædvanlig med Gudstjeneste kl. 10.30 i Jersie Kirke hvor Carsten Mølgaard Hansen fra Solrød kirke, står for Gudstjenesten.

Vi håber at se en masse udklædte børn og voksne.

Bagefter slår vi katten af tønden på parkeringspladsen foran kirken.

Der er tønder for alle aldersklasser. Når alle tønder er slået ned, kårer vi kattekonger og dronninger og spiser fastelavnsboller. Der er kaffe, the og kakao til alle.

Jersie Kirke, Majengen, Jersie Forsamlingshus og Landsbylauget er fælles om dette arrangement, som er helt gratis.

Bystævne Tirsdag 5. Februar 2019 kl 19:30

Det årlig Bystævne i Jersie Landsbylaug afholdes tirsdag den 5. februar 2019 kl.19.30 i Jersie Forsamlingshus. Inden selve stævnet, kl. 18.00, vil der mulighed for at nyde en dejlig portion gule ærter efterfulgt af pandekager.
Efter bystævnet vil Else Hougaard-Hansen holde et foredrag om “Livets tilfældigheder”.

Dagsorden for Bystævnet ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Oldermanden aflægger beretning
3. Skatmesteren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontigent
6. Valg af Bylaug
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt 4)

Ifølge § 11. Forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, skal afleveres til et medlem af landsbylauget, senest syv dage inden Bystævnet.

Ad pkt 6)

Valg af Bylaug er følgende laugsmedlemmer på valg:

Niels K Nielsen
Charlotte Jørgensen
Thomas Krogh
Alle modtager gerne genvalg

Ad pkt 7)

Valg af Bylaug er følgende laugsmedlemmer på valg:

Per Hangaard
Alle modtager gerne genvalg

Vel Mødt.

Tilmeldingen skal foretages senest mandag den 28. januar 2019.
Prisen for middagen er kr. 100,-. Betaling foretages på selve dagen. Drikkevarer købes i baren.
Tilmelding til middagen kan foretages til Niels på tlf. 4058 4342, per e-mail niels@nkn.nu eller Johnni på tlf. 5616 9332

eller her: