Jersieby.dk

Om livet og aktiviteterne i Jersie Landsby

Jersie Landsby

Jersie Bystævne, 4. Februar 2020

Bystævnet i Jersie Landsbylaugafholdes tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.30 i Jersie Forsamlingshus.

Inden selve stævnet vil der mulighed for at nyde en dejlig portion gule ærter efterfulgt af pandekager. Middagen begynder kl. 18.00.

Dagsorden for Bystævnet ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Oldermanden aflægger beretning
3. Skatmesteren aflægger regnskab
4. Vedtægtsændring
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontigent
7. Valg af Bylaug
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt

Ad pkt 4) ”Vedtægtsændring”: Det foreslås at ændre tegningsberettigelsen, så det fremover kun er formand og kasserer, der behøver at underskrive.

Ad pkt 5) ”Indkomne forslag”:

Ifølge § 11. Forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, skal afleveres til et medlem af landsbylauget, senest syv dage inden Bystævnet.

Ad pkt 6) ”Valg af Bylaug”:

Valg af Bylaug er følgende laugsmedlemmer på valg:
Jan Lund Christensen, Bill Honoré, Tine Hald og Allan Bentsen
Jan Lund Christensen, Tine Hald og Allan Bentsen ønsker ikke genvalg. Vi opfordrer alle med en interesse i at gøre en forskel for trivslen i Jersie til at stille op til bylaugsvalget

Tilmelding til middagen skal ske til Oldermand Niels K. Nielsen på tlf. 4058 4342 eller niels@nkn.nu eller til Johnni Hansen på tlf. 5616 9332 senest onsdag den 29. januar 2020.
Deltagelse i middagen koster kr. 100 og foretages på selve dagen.
Drikkevarer købes i baren, hvor der tages mod kontanter og MobilePay, men ikke Dankort.

Leave a Reply

*