Jersieby.dk

Om livet og aktiviteterne i Jersie Landsby

Jersie Landsby

Bystævne Torsdag 1. februar 2018 kl. 19.30

Det årlig Bystævne i Jersie Landsbylaug afholdes torsdag den 1. februar 2018 kl.19.30 i Jersie Forsamlingshus. Inden selve stævnet, kl. 18.00, vil der mulighed for at nyde en dejlig portion gule ærter efterfulgt af pandekager, og efter Bystævnet spilles der banko.

Dagsorden for Bystævnet ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Oldermanden aflægger beretning
3. Skatmesteren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontigent
6. Valg af Bylaug
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt 4)

Ifølge § 11. Forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, skal afleveres til et medlem af landsbylauget, senest syv dage inden Bystævnet.

Ad pkt 6)

Valg af Bylaug er følgende laugsmedlemmer på valg:

Christina Inés Wandel
Jan Lund
Allan Bentsen
Tine Hald
samt suppleant Bill Honoré
Alle modtager genvalg

Tilmelding
til middagen skal ske til Niels på tlf. 4058 4342 eller niels@nkn.nu eller til Johnni på tlf. 5616 9332 senest mandag den 29. januar 2018.
Prisen for middagen er kr. 90,-. Betaling foretages på selve dagen. Drikkevarer købes i baren.

Leave a Reply

*