Jersieby.dk

Om livet og aktiviteterne i Jersie Landsby

Jersie Landsby

Bystævne Torsdag 2. februar 2017 kl. 19.30

Årets bystævne afholdes torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.30 i Jersie Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Oldermanden aflægger beretning
3. Skatmesteren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontigent
6. Valg af Bylaug
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt 4)

Forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, skal afleveres til et medlem af landsbylauget, senest syv dage inden Bystævnet.

Ad pkt 6)

Valg af Bylaug er følgende laugsmedlemmer på valg:

Thomas Krogh
Charlotte Jørgensen
Niels K Nielsen

Da Marlene Dahl udtræder skal der også vælges en suppleant.

Inden Bystævnet er der hyggelig middag

Kl. 18.30 GULE ÆRTER og PANDEKAGER

Pris kr. 85,- pr. person

Husk tilmelding til middagen på tlf. 4058 4342, niels@nkn.nu

eller 5616 9332 hos Johnni senest Mandag den 30 Jan. 2017

Drikkevarer købes i baren.

Kl. 19.30 starter Bystævnet, derefter banko

Leave a Reply

*