Jersieby.dk

Om livet og aktiviteterne i Jersie Landsby

Jersie Landsby

Borgermøde 26. okt. vedr. lokalplanshøring ifm. salg af Jersie Skole

Offentlig høring vedr. lokalplansforslag fro loakl plan 491.3 – Jersie Skole

Lokalplanforslaget vil være i offentlig høring i perioden fra den 18. september 2015 til den 13. november 2015, begge dage medregnet.

Der afholdes borgermøde den 26. oktober 2015 kl. 19:00 i Jersie Forsamlingshus, Nrd. Byvej 4, Jersie.

Plandokumentet kan findes her : http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3015581&plantype=20&status=F

—————————-

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3015581
Kommune: Solrød
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 491.3
Plannavn: Jersie Skole
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 18. september 2015
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 13. november 2015
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=3015581&type=20

Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3015581&plantype=20&status=F

 

Comments are closed.