Jersieby.dk

Om livet og aktiviteterne i Jersie Landsby

Jersie Landsby

Fastelavn i Jersie Søndag den 26. februar kl 10:30

Kom og vær med til at fejre fastelavn og slå katten af tønden.

Vi mødes, små som store, børn og forældre, til familiegudtjeneste kl. 10.30 Jersie Kirke,
hvor ved Christina Inés Wandel prædiker.

Vi ”SLÅR KATTEN AF TØNDEN” ved MENIGHEDSHUSET ca kl. 11.30

Når den sidste splint er slået ned, går vi ind i Menighedshuset, for at kåre og overrække præmierne til årets Kattekonger og kattedronninger og her slutter vi dagen af med fastelavnsboller i Menighedshuset.

Arrangør: Jersie Kirke, grundejerforeningen Majengen, Jersie Forsamlingshus og Jersie Landsbylaug

Bystævne Torsdag 2. februar 2017 kl. 19.30

Årets bystævne afholdes torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.30 i Jersie Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Oldermanden aflægger beretning
3. Skatmesteren aflægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontigent
6. Valg af Bylaug
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt 4)

Forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, skal afleveres til et medlem af landsbylauget, senest syv dage inden Bystævnet.

Ad pkt 6)

Valg af Bylaug er følgende laugsmedlemmer på valg:

Thomas Krogh
Charlotte Jørgensen
Niels K Nielsen

Da Marlene Dahl udtræder skal der også vælges en suppleant.

Inden Bystævnet er der hyggelig middag

Kl. 18.30 GULE ÆRTER og PANDEKAGER

Pris kr. 85,- pr. person

Husk tilmelding til middagen på tlf. 4058 4342, niels@nkn.nu

eller 5616 9332 hos Johnni senest Mandag den 30 Jan. 2017

Drikkevarer købes i baren.

Kl. 19.30 starter Bystævnet, derefter banko

Yderholmvej som 2 i 1 vej

Støj og hastighed!

Efter opfordring fra flere beboer på Yderholmvej er det lykkedes at arrangere et møde med Teamleder Lars Würzt fra Solrød Kommunes Teknik og Miljø afd.
Mødet afholdes på Jersie Privatskole, torsdag den 15 december kl. 17.
I bedes venligst orientere jeres venner og naboer, da det ikke er alle, der er på Jersie Landsby going Social.
Der kommer også oplag i tavlerne på Torvet og på Majengen, samt www.jersieby.dk
Mød op og kom med konstuktive forslag og spørgsmål

VH
Landsbylauget